Vores persondatapolitik for rekruttering ( July 2018):

I forbindelse med at du sender en jobansøgning til Weekend Retshjælpen er det vigtigt at gøre dig bekendt med Weekend Retshjælpens politik for behandling af dine personoplysninger. Dette gælder uanset, om du søger uopfordret eller på baggrund af et stillingsopslag.

De personoplysninger, du afgiver i forbindelse med fremsendelse af din jobansøgning eller på anden vis som led i et rekrutteringsforløb, bliver alene anvendt og opbevaret til brug for gennemførelse af en rekrutteringsproces, samt i forbindelse med en eventuel ansættelse.

Weekend Retshjælpen behandler dine personoplysninger fortroligt og i overensstemmelse med den gældende persondatalovgivning.

 

Kontaktinformationer

Hvis du ansøger en stilling på baggrund af et stillingsopslag, kan du kontakte den i opslaget anførte kontaktperson for nærmere oplysninger omkring den konkrete stilling og Weekend Retshjælpens håndtering af personoplysninger.

Søger du uopfordret, bedes du sende din ansøgning til job@weekendretshjælpen.dk

Dine oplysninger vil ikke blive videregivet til tredjepart

Indhentning af referencer

Da Weekend Retshjælpen har en berettiget interesse i at finde de bedst egnede kandidater til et job hos Weekend Retshjælpen kan vi ønske at indhente referencer fra tidligere arbejdsgivere, uddannelsesinstitutioner eller andre relevante parter. Der indhentes dog ikke referencer uden dit samtykke.

Følsomme oplysninger

Weekend Retshjælpen indhenter som udgangspunkt ikke følsomme personoplysninger (herunder helbredsoplysninger). I forbindelse med din ansøgning opfordres du til at oplyse om eventuelle helbredsmæssige forhold, som har væsentlig betydning for dine muligheder for at udføre det job, du søger.

Opbevaring af personoplysninger

Weekend Retshjælpen opbevarer selv oplysninger om jobansøgere..

Periode for opbevaring af personoplysninger

Weekend Retshjælpen opbevarer din ansøgning og andre oplysninger indtil Weekend Retshjælpen har vurderet ansøgningen, og såfremt der er tale om et konkret stillingsopslag, indtil Weekend Retshjælpen har gennemført og afsluttet rekrutteringsprocessen, dog maksimalt en periode på 6 måneder.

Rettigheder

I forbindelse med Weekend Retshjælpens behandling af dine personoplysninger, har du følgende rettigheder:

Ret til indsigt i, hvilke personoplysninger Weekend Retshjælpen behandler om dig. Vi svarer inden rimelig tid, dog senest en måned efter din henvendelse

Ret til at få berigtiget fejlagtige oplysninger

Ret til at få slettet oplysninger, som ikke længere er relevante

Ret til at gøre indsigelse mod uberettiget behandling

Ret til at klage til Datatilsynet (Datatilsynet, Borgergade 28, 5., DK-1300 Copenhagen, www.datatilsynet.dk, E-mail: dt@datatilsynet.dk, Telefon: +45 3319 3200).